Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

K O M U N I K A T Nr 3 w sprawie podejrzenia / zachorowania na odrę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w okresie od dnia  8 kwietnia (początku zachorowań) do dnia 10 maja 2019 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gostyninie wpłynęło łącznie 13 zgłoszeń podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Osoby, które zachorowały to dorośli w wieku od  26 do 41 lat (10 osób) i  2 dzieci w wieku  1 r.ż. i 5 lat.

Wśród zgłoszonych chorych 8 osób nie  posiadało udokumentowanych szczepień  przeciwko odrze.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia zachorowania/zachorowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie podejmuje działania przeciwepidemiczne mające na celu przerwanie dróg szerzenia się zakażenia. W ramach działań ustalane są osoby z bezpośredniego  kontaktu z chorym, sprawdzany jest status uodpornienia tych osób oraz prowadzona jest weryfikacja laboratoryjna przypadku. Osoby nieszczepione lub nie mające udokumentowanego szczepienia, które były narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną  o zachorowanie na odrę  kierowane są do  nadzoru lekarskiego, w tym wykonania, w przypadku braku przeciwskazań zdrowotnych, szczepienia przeciwko odrze.  

 

O D R A  to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemie. Nie należy jej lekceważyć ponieważ powikłania z nią związane mogą być bardzo groźne. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Odra jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby. Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej (skojarzonej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR)...   więcej

 

Czytaj więcej