14 sierpnia dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie

14 sierpnia dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych  od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej:
  • dzień 14 sierpnia 2017 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyninie,
  • dniem pracującym dla pracowników PSSE w Gostyninie będzie  dzień 9 września 2017 roku.  Powiatowa Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna w  Gostyninie  będzie w tym dniu pracować w godz. 7.30 – 15.05. 
W okresie od dnia 12 sierpnia do dnia 15 sierpnia  2017 roku  tj. dniach wolnych od pracy  i  święta  w sytuacjach  kryzysowych, wymagających pilnej  interwencji i podjęcia  działań  przez  Państwową  Inspekcję  Sanitarną  należy  kontaktować się z  Państwowym  Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym tel. kom. 660 425 654

 

Wróć