2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie

2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych  od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej:
-      dzień 2 maja 2017 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyninie,
-      dniem pracującym dla pracowników PSSE w Gostyninie będzie  dzień 13 maja  2017 roku.  Powiatowa Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyninie  będzie w tym dniu pracować w godz. 7.30 – 15.05.
 
   W okresie od dnia 29 kwietnia do dnia 3 maja  2017 roku  tj. dniach wolnych od pracy  i  święta  w sytuacjach  kryzysowych, wymagających pilnej  interwencji i podjęcia  działań  przez  Państwową  Inspekcję  Sanitarną  należy  kontaktować  się z Państwowym  Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym tel. kom. 660 425 654.
 

Wróć