Przejdź do treści

SZCZEPIENIE PRACOWNIKÓW PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU A

SZCZEPIENIE PRACOWNIKÓW PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU A

Pracodawca lub zlecający wykonywanie prac ma obowiązek poinformować pracownika lub osobę mającą wykonywać prace o zalecanym szczepieniu ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A przed podjęciem przez następujących czynności zawodowych:
-  czynności przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia,
-  czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi,
-  czynności, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A,
-  czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej.

 

Koszty przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

 

Na podstawie:

-  art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40).

Wróć