Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej w Gostyninie za okres od 14.09.2016 r. do 14.09.2017 r.

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej w Gostyninie za okres od 14.09.2016 r. do 14.09.2017 r.

Wróć