Przejdź do treści

Pliki do pobrania

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ODBIORY OBIEKTÓW

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ADAPTACJI I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ADAPTACJI I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU  - NA PODSTAWIE ART. 56 USTAWY PRAWO BUDOWLANE