Przejdź do treści

Pliki do pobrania

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ODBIORY OBIEKTÓW

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ADAPTACJI I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ADAPTACJI I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU  - NA PODSTAWIE ART. 56 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

PODMIOTY LECZNICZE

ZGŁOSZENIE DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

ZGŁOSZENIE DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY

ZGŁOSZENIE DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV)

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA GRUŹLICY

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ PRZENOSZONĄ DROGĄ PŁCIOWĄ

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA HIV/ ZACHOROWANIA NA AIDS/ ZGONU OSOBY ZAKAŻONEJ HIV/ CHOREJ NA AIDS

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZGONU Z POWODU ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZENIENIU BCG

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG

EKSHUMACJE

INSTRUKCJA "EKSHUMACJA ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH"

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA EKSHUMACJĘ ZWŁOK/SZCZĄTKÓW

CHOROBY ZAWODOWE

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ

SKIEROWANIE NA BADANIE W CELU ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ

ZAKŁADY PRACY

INFORMACJA O UŻYCIU CZYNNIKA BIOLOGICZNEGO W ŚRODOWISKU PRACY

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH I ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

SPIS STOSOWANYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH

ZAKŁADY ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWE

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKŁADÓW POLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ