Przejdź do treści

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

ul. Bierzewicka 67

09-500 Gostynin

telefon 24 235 22 04

SEKRETARIATwew. 15
HIGIENA KOMUNALNAwew. 12
EPIDEMIOLOGIAwew. 13
HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKUwew. 14
HIGIENA PRACYwew. 16
KSIĘGOWOŚĆwew. 17

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY

wew. 18

 

fax 24 235 22 56

e-mail gostynin@psse.waw.pl

 

 

 

W nagłych wypadkach - po godzinach pracy i w dni ustawowo wolne od pracy - czynny jest telefon alarmowy 660 425 654