Przejdź do treści

Oferta PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie w ramach prowadzonej działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w Statucie świadczy usługi w zakresie:
  • opiniowania stanu sanitarno – higienicznego istniejących prywatnych gabinetów medycznych i pomieszczeń niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na zlecenie właściciela dla jego potrzeb;
  • opiniowania stanu sanitarno – higienicznego istniejących obiektów na zlecenie właściciela dla jego potrzeb;
    opiniowania stanu sanitarno – higienicznego środków transportu na zlecenie ich właściciela;
  • opiniowania stanu sanitarnego środków transportu do przewozu zwłok, szczątków na zlecenie właściciela dla jego potrzeb;
  • przyjmowania i transportu próbek materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych pozastatutowych w laboratoriach Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych;
  • poboru i transportu prób wody, powietrza i żywności do badań pozastatutowych w laboratoriach Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych;
  • wynajmu sali na cele konferencyjno – szkoleniowe.