Przejdź do treści

Czyste powietrze wokół nas

"Czyste powietrze wokół nas" to program realizowany od 2008 roku, którego pomysłodawcą jest Główny Inspektorat Sanitarny.  Od drugiej połowy 2017 roku ma zasięg wyłącznie powiatowy.
Program kierowany jest do dzieci 5-6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców i nauczycieli.
Główne cele programu to:
-    Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,  gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich  tytoń,
-    Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.
Treści programu:
  • Źródła, rodzaje i przyczyny wydobywania się dymu
  • Podstawowe informacje na temat szkodliwości dymu papierosowego
  • Zasady zachowania w zadymionych pomieszczeniach
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach , w których inni palą papierosy
 
Nasza oferta skierowana jest do przedszkoli.
Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem udziału i otrzymania oprzyrządowania jest sporządzenie sprawozdania podsumowującego jego realizację w placówce.

Do poprania: