Przejdź do treści

Czyste powietrze wokół nas

"Czyste powietrze wokół nas" to program realizowany od 2008 roku, którego pomysłodawcą jest Główny Inspektorat Sanitarny.
Program kierowany jest do dzieci 5-6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców i nauczycieli.
Główne cele programu to:
-    Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,  gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich  tytoń,
-    Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.
Treści programu:
  • Źródła, rodzaje i przyczyny wydobywania się dymu
  • Podstawowe informacje na temat szkodliwości dymu papierosowego
  • Zasady zachowania w zadymionych pomieszczeniach
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach , w których inni palą papierosy
 
Nasza oferta skierowana jest do przedszkoli.
Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem udziału i otrzymania oprzyrządowania jest sporządzenie sprawozdania podsumowującego jego realizację w placówce.

Do poprania: