Przejdź do treści

Nie pal przy mnie, proszę

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a  inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji narodowej. Obecnie jest programem o zasięgu lokalnym.
Przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Cele szczegółowe programu to:
  • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
  • Co to jest zdrowie?
  • Od czego zależy nasze zdrowie?
  • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  • Nie pal przy mnie, proszę!

 

Do współpracy zapraszamy Dyrektorów szkół podstawowych z terenu powiatu gostynińskiego.
Warunkiem udziału i otrzymania bezpłatnego oprzyrządowania jest sporządzenie sprawozdania podsumowującego jego realizację w placówce.

Do pobrania: