Przejdź do treści

Ars, czyli jak dbać o miłość

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Uczestnicy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych. Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.
Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest jednym z komponentów projektu KIK/68 “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, realizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny, w partnerstwie czterech instytucji: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań.
Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne powiatu gostynińskiego do współpracy.

Do pobrania:

Polecane strony internetowe: www.zdrowiewciazy.pl ,www.e-stawiamnazdrowie.pl