Przejdź do treści

Podstępne WZW

Program edukacyjny "Podstępne WZW" realizowany jest od kilku lat przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei” a kierowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
 
Cele szczegółowe programu:
  • —  przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV;
  • —  uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w ww. zakresie;
  • —  pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych;
  • —  kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.
Wszystkie materiały edukacyjne do pobrania na stronie internetowej http://www.gwiazdanadziei.pl/fundacja/index.php/podstepne-wzw.
Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem udziału i otrzymania oprzyrządowania jest sporządzenie sprawozdania podsumowującego jego realizację w placówce.
Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne powiatu gostynińskiego do współpracy.