Przejdź do treści

Zdrowe piersi są ok!

Z D R O W E   P I E R S I   S Ą  O K !

 

Jest to program wojewódzki mający na celu kształtowanie świadomości wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie oraz budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród nich i osób z ich najbliższego otoczenia.
Treści programu:
 • Pojęcie raka piersi
 • Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności
  i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
 • Budowa piersi oraz fazy rozwoju piersi
 • Czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
 • Rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
 • Zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu
 • Podstawowe metody wykrywania raka piersi
 • Zasady prawidłowego samobadania piersi
Partnerzy programu:
 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Warszawie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Warszawie
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Program  zdobył  II  nagrodę  w  Ogólnopolskim  Plebiscycie  KNOW  HEALTH  2013  w  kategorii:  najlepszy program  samorządu,  podmiotu  leczniczego  lub  innego  podmiotu  niekomercyjnego  promujący  zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.
Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem udziału i otrzymania oprzyrządowania jest sporządzenie sprawozdania podsumowującego jego realizację w placówce.
Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne powiatu gostynińskiego do współpracy.

Do pobrania:

Polecane strony internetowe: http://www.rakpiersi.pl/ i http://amazonki.net/